Media Społecznościowe

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

W kilku słowach o tym co robimy

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Dane Stowarzyszenia

e-mail: pslt@wp.pl

Harmonogram Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym 6-8.08.2021 w Golubiu-Dobrzyniu
Schedule of the International Polish Championships In Traditional Archery, 7th-8th of August, 2021 Golub-Dobrzyn

 

Piątek 6.08.2021 - Friday 6th of August 2021

15-18

3 pm-6 pm 

21  

9 pm   

Rejestracja zawodników.

Registration of participants.

Ognisko z kiełbaskami.

Fireplace with sausages, bread, etc.

 

Sobota 7.08.2021 - Saturday 7th of August 2021

07-8:30

7 am-8:30 am

08:30-09:00

8:30 am-9 am

9-13   

9 am-1 pm

13-14  

1 pm-2 pm

14-18

2 pm-6 pm

20  

8 pm

21  

9 pm

Rejestracja zawodników.

Registration of participants.

Otwarcie turnieju i rozprowadzenie grup.

Opening ceremony of the tournament and distribution of groups.

I blok turniejowy.

1st Tournament Block.

Zupa.

Soup.

II blok turniejowy.

2nd Tournament Block.

Ognisko z kiełbaskami.

Fireplace with sausages, bread, etc.

Salwa płonącymi strzałami.

Salwa płonącymi strzałami.

 

Niedziela 8.08.2021 - Sunday 8th of August 2021

08:30

8:30 am

09-13

9 am-1 pm

13-14

1 pm-2 pm

15-16 

3 pm-4 pm 

Zebranie zawodników i rozprowadzenie grup.

Meeting of participants and distribution of groups.

III blok turniejowy.

3rd Tournament Block.

Zupa.

Soup.

Rozdanie nagród oraz oficjalne zakończenie turnieju

Awarding prizes and official closing of the tournament

 

 

Harmonogram Mistrzostw Polski 2021

13 maja 2021

Karol Pisarkiewicz

autor tekstu